Усложненията при дълбока венозна тромбоза

Белодробната емболия е най-тежкото усложнение на дълбоката венозна тромбоза. Тя е причина за над 25 000 смъртни случая в Европа всяка година, като 90 на сто от тях се дължат на предхождаща ДВТ