Очаквайте Глобусът в Стара Загора днес от 12 ч.

Очаквайте Глобусът в Стара Загора днес от 12 ч.