"Господарите" стават на 9!

"Господарите" стават на 9!