Грамотни ли са студентите?

Експеримент на Хрътките