Химически следи

Има ли химически следи в почвата в София?