Интернет-капаните

Екипът научи, че кликване за безплатна поща в един от най-големите немски сайтове струва на една българка 150 евро