Истински истории

Истина или легенда, че столицата се състои от два града - единият на повърхността, а другият - под земята?