Очаквайте в Хрътките събота от 20:00 ч.

Истина или легенда е, че София се състой от два града - единият е на повърхността, а другият - под земята?