Тази вечер в "Кой да знае?"... Филип Буков е толкова красив, че няма как да е и умен...

Тази вечер в "Кой да знае?"... Филип Буков е толкова красив, че няма как да е и умен...