Комиците на гости в Казанлък

С какви фокуси ще изненадат публиката Ненчо и Ненка? Защо египтяните са жертвали само девственици? От какво ще се оплакват този път дядо Либен, дядо Къцен и дядо Ицен?

Реклама

С какви фокуси ще изненадат публиката Ненчо и Ненка? Защо египтяните са жертвали само девственици? От какво ще се оплакват този път дядо Либен, дядо Къцен и дядо Ицен?