Акад. Николай Денков и проф. Иво Христов - гости в "Лице в лице"

Реклама

На 24 януари в "Лице в лице": 

Разговор с министъра на образованието акад. Николай Денков.

Очаквайте и проф. Иво Христов за напрежението САЩ-Русия заради Украйна.