Николай Василев, Иво Танев и Калина Крумова са гости в "Лице в лице"

Реклама

Днес в „Лице в лице“:

Николай Василев - ще излезе ли сметката на приходите и разходите, заложени в държавната план-сметка.

По-строги наказания или повече превенция срещу джигитите на пътя - дискусия с Иво Танев и Калина Крумова.