Разбирате ли посланията на политиците?

"Лице в лице" от 17:30 ч.