АЕЦ "Белене" - цената, рисковете и ползите

Проф. Георги Касчиев и Мартин Димитров са гости при Цветанка Ризова

АЕЦ "Белене" - цената, рисковете и ползите

Реклама

"Ако един проект е печеливш, ако инвеститорът смята, че ще спечели от него, държавни гаранции не му трябват. Държавни гаранции се дават там, където рискът е много голям и инвеститорът смята, че може да загуби", казва Мартин Димитров.

"Основният риск е сеизмичният риск, както неведнъж сме говорили. На всички е известно, че площадката е в зона със сравнително висок сеизмичен риск. Няма нужда този факт да се отрича", казва проф. Георги Касчиев.