Аферата Корпоративна банка

Кой носи отговорност за липсата на контрол?

Аферата Корпоративна банка