Александър Ангелов: Медиацията е способ за решаване на спорове, различен от съда

Съдията от Софийския градски съд допълни, че медиаторът е неутрална фигура, която не решава спорът между тях, а помага на страните

Александър Ангелов: Медиацията е способ за решаване на спорове, различен от съда

Реклама

Медиацията е способ за решаване на спорове, различен от съда. Способ, при който спорещите страни сами могат да стигнат до споразумение, подпомогнати от медиатор. Това заяви съдията от Софийския градски съд Александър Ангелов.

Той допълни, че медиаторът е неутрална фигура, която не решава спорът между тях, а помага на страните.

„До момента медиатор можеше да бъде всеки, който е преминал съответния курс за обучение. Нямаше изисквания за определено образование. Сега с въвеждането на задължителен опит по медиация в някои съдебни дела се прие, че само в случаите, свързани с висящо съдебно дело медиаторът трябва да бъде юрист“, добави Ангелов.

През януари Народното събрание прие окончателно Закона за медиацията. Поправките бяха внесени от служебното правителство.