Божидар Божанов за новото министерство на електронното управление

Божидар Божанов за новото министерство на електронното управление

Реклама

Удостоверителните услуги, които представляват около 70% от взаимодействията между администрацията и гражданите и бизнеса, могат да отпаднат и трябва да отпаднат. Това каза в студиото на „Лице в лице“ министърът на електронното управление Божидар Божанов.

Става дума за целия документооборот по теми като семейно положение, при който различните ведомства, служби и институции могат по служебен път да получат дадена информация, но се налага гражданите от си издават документ в точка А, за да удостоверят даденото обстоятелство в точка Б.

По думите му и в момента има техническа възможност за олекотяване на процеса, необходими са единствено промени в наредби, вътрешни правила и някои законови текстове.

Според министъра електронните системи у нас страдат от неадаптирано към тях мислене и в резултат много често е или невъзможно да се използват дигиталните услуги, или това е толкова трудно, че гражданите се отказват. Като пример той даде необходимостта да се подават сканирани документи с подпис и печат и липсата на електронно връчване.

Божанов подчерта, че електронната администрация би пресякла корупцията „на гише“, но съдържа и свои предизвикателства – концентрацията на информация изисква добра защита, а има и риск от е-корупция сред администриращите новите масиви от данни и затова трябва да има гаранции, че никой няма да може да прави манипулации.

Една от сферите, в които има голям потенциал за промени, е здравеопазването. Според Божанов електронните пациентски досиета могат значително да повишат ефективността, като в момента е важно да се прецизира кой какъв достъп ще има до информацията в тях. Той анонсира и че в следващите няколко години ще се въведе нов вид лична карта, който ще „отключва“ и е-системи като здравния запис.