Длъжници и бирници

Мораториум за частните съдебни изпълнители