Готви ли се изсичане на 10% от горите?

Дискусия с Александър Сабанов и Тома Белев

Готви ли се изсичане на 10% от горите?

Реклама

Възможно ли е през новия закон за пчеларството да се промъква текст, който позволява изсичането на 10% от горите на България – на този въпрос отговориха Александър Сабанов, вносител на текстовете, и Тома Белев от "Зелени закони".

Според Белев действащият сега закон също е лош и дава възможност за злоупотреби и безконтролно изсичане на гори. "В момента добивът на дървесина от гори и дървета в земеделски земи не се отчита. Другият проблем е, че кметът сутрин разрешава да се отсекат пет дървета, на обед – пет дървета, вечерта – пет дървета. Действащият закон е лош", смята Белев.