Готви ли се страната ни за военни действия?

И какви са реалните заплахи за страната ни заради кризата в Украйна?

Готви ли се страната ни за военни действия?