Губим или печелим от спирането на проекта "Южен поток"?

Губим или печелим от спирането на проекта "Южен поток"?