Иван Хиновски: Когато се изгарят опасни отпадъци, трябва да има двустепенно филтриране

За горенето на отпадъци в ТЕЦ-овете

Иван Хиновски: Когато се изгарят опасни отпадъци, трябва да има двустепенно филтриране

Реклама

Следва разговор, свързан с тревожната напоследък тема за горенето на боклуци – безконтролно, с неясен произход и неясно съдържание. Страховете на хората се увеличиха.

Гост по темата в студиото на "Лице в лице" е Иван Хиновски.

"След като направихме един анализ на практиките в Европа в тази област, ние констатирахме, че трябва да се направят редица други законодателни промени от гледна точка регламентиране на проектите за оползотворяване на това гориво, защото отпадъците са вид гориво", разясни той.

"Ние сме внесли в двете комисии в парламента, включително и в Министерството на околната среда и водите и в КЕВР, предложение проектите за изгаряне на битови и индустриални отпадъци, защото те понякога се смесват и се допълват, да бъдат в съществуващи горивни инсталации и задължително да са на базата на лиценз. Тези инсталации не са проектирани за изгаряне на такъв вид отпадъци и това крие изключителна опасност за околната среда и за здравето на хората", коментира Иван Хиновски.

Вижте във видеото целия разговор.