Как се контролират частните пенсионни фондове?

Как се контролират частните пенсионни фондове?