Казусът с филма "Внукът на човекоядката"

Елена Немцова и Жоро Торнев са гости при Цветанка Ризова

Реклама

След излъчване на филм със сцена на предполагаемо самоубийство на дете пред ученици от столично училище, директорката на учебното заведение се извини, че без нейно знание и съгласие колегата учител го е прожектирал на децата.

"Ние получихме от регионалния инспекторат имейл, в който сме уведомени, че има такъв филм, дипломна работа, който е за ненасилие, и ако искаме, да го пуснем на децата с образователна цел", поясни Елена Немцова.

"Всеки може да прави, каквито иска филми, проблемът е, че не става дума за кинематографичните качества, операторът на филма е човек, в който се кълна, той е най-добрият у нас, но не може дипломна работа да става официозен филм на институция, която и да е тя, която да препоръчва нещо, свързано с възпитание на деца и психология, това е проблемът", коментира режисьорът Жоро Торнев.