Конституционните промени - исторически компромис или "прасе с крака на пиле"?

Конституционните промени - исторически компромис или "прасе с крака на пиле"?