Право на отговор

Поискан от съдиите от Специализирания наказателен съд и съдиите от Апелативния специализиран наказателен съд

Право на отговор

Реклама

Следва право на отговор, поискан от съдиите от Специализирания наказателен съд и съдиите от Апелативния специализиран наказателен съд след участието на говорителя на кабинета в "Лице в лице" Лена Бориславова.