Пренареждане - ново мнозинство за заема

Политически театър или спасяване на държавата?

Пренареждане - ново мнозинство за заема