Съдебна реформа или политически игри?

Гостува адвокат Николай Хаджигенов

Съдебна реформа или политически игри?