Скандал с проект, финансиран от Фонд "Култура"

Марина Василева, заместник-министър на културата, е гост при Цветанка Ризова

Скандал с проект, финансиран от Фонд "Култура"