В "прикрити тесни връзки" ли е областният управител на Бургас?