В сигурни ръце ли са нашите пари?

В сигурни ръце ли са нашите пари?