Васил Велев: Ако този законопроект бъде приет, ще бъде конфискувана собствеността на 2 милиона български граждани

Нашата позиция е за оттегляне на този законопроект, заяви председателят на АИКБ

Реклама

Председателят на АИКБ Васил Велев коментира застрашени ли са два милиона българи да загубят собствеността върху ценните си книжа, придобити по време на приватизацията.

"В момента акциите, които българските граждани имат придобити като безплатни такива при приватизация на предприятия, се съхраняват в Централния депозитар по техни лични сметки. Вместо да се направи лесно информирането кой какви акции има, се казва, че имат една година, за да ги преместят от там към подсметка в инвестиционен посредник, където ще дължат такси и ще носят риска на инвестиционния посредник. Ако не го направят, те ще бъдат иззети във фонд без тяхната воля", обясни Васил Велев.

По думите му има десетки хиляди граждани, които имат пакети акции от порядъка на 1000-2000 лв. Други пакети от акции са от порядъка на десетки хиляди левове. Има редица бивши приватизационни фондове, където цената на пакет акции, които гражданите притежават, са стотици левове. Има и такива, които са с хиляди левове.

Последни

Реклама