Взрив до кортежа, мини в преговорите за кабинет

Гостуват Константин Вълков и Цветанка Андреева - за взривовете до кортежа на главния прокурор и мините в разговорите за правителство

Взрив до кортежа, мини в преговорите за кабинет