За политиците и хората

Посланията и езикът на политиците