Журналисти на прицел

Втори палеж на автомобил на Генка Шикерова

Журналисти на прицел