"Дубльор по неволя" с Пенко Господинов

Вижте как се справи със задача известният актьор

Реклама

На дъска пред Пенко Господинов има шест снимки от различни филми или постановки с негово участие. Радост ще чете различни реплики от кино лентите и сцената, а актьорът ще трябва да познае към коя снимка принадлежи всяка една от тях.

Вижте как се справи със задача известният актьор!