Море от любов - 3 април 2010 г.

Море от любов - 3 април 2010 г.