Говори с Васил Попов

Големият актьор ще гостува на Росен Петров на 29 април

Реклама

Тази неделя, 29 април, "Пожелахте да говори" човекът, който зарежда всички със смях, големият актьор Васил Попов. Очакваме въпросите ви към него като коментар под текста.