Доц. Бойчо Кокинов за когнитивната наука

Какво се случва в една от трите най-важни области на познанието?

Доц. Бойчо Кокинов за когнитивната наука