Гледайте днес от 10:30 ч. Отпечатъци с Мира Баджева