Какво е ежедневието на Петя Буюклиева?

Вижте тук

Какво е ежедневието на Петя Буюклиева?