Помогнете на Мария

Реклама

Преди 4 години в семейството на Мария се случва нелеп инцидент, който оставя съпруга й Димитър напълно неподвижен, без шанс за подобрение. От този момент върху Мария падат всички задължения и грижи за парализирания й съпруг и трите им момчета Бибо, Гого и Християн. Ако искате да помогнете на Мария, ето сметката, на която можете да го направите:

IBAN: BG30STSA93000014083853

BIC: STSABGSF

Мария Георгиева Димитрова

Историята на Мария и семейството й: