Революция в Овчеполци

Революция в Овчеполци

Реклама

Героят в тази история Трендафил е в една противоречива възраст, в която промените в тялото и бурята от хормони се преплитат и разплитат с почти светлинна скорост. Но неговото тяло освен с промените на възрастта, трябва от години да се справя и със страшната болест, която го кара да губи способността си да се движи. Гневен на тази болест, както само един тийнейджър може да бъде, Трендафил отказва всякакви помощни средства, с които да се придвижва и дава всичко от себе си, за да се справя сам.