Очаквайте днес от 18 ч. Сеизмограф със Светла Петрова