Репортерите на bTV си спомнят началото 20 години назад

Вижте спомените на Канна Рачева, Кристина Баксанова и Габриела Наплатанова

Реклама

Канна Рачева: Спомням си първия ден, как заедно с операторите качвахме по стълбите кашони, пълни с компютри. Всичко си спомням.

Кристина Баксанова: Ако се върна 20 години назад, лятото нямаше почивка, защото ние тренирахме. Ходехме на специални курсове с американски преподаватели, които ни обучаваха как да правим новини, различни от начина, който дотогава беше познат в България.

Габриела Наплатанова: Всички ние се водехме от изключителен ентусиазъм и голяма енергия.