Мария Бакалова: "Понякога наистина приличахме на влюбени..."

Мария Бакалова: "Понякога наистина приличахме на влюбени..."