„Важно е да засадим поне едно дърво в живота си, за да се погрижим за белите си дробове. Не само за нашите физически бели дробове, но и за тези на планетата. И ако трябва да перифразирам „Няма нищо по-хубаво от лошото време да засадиш дърво“. Дървото ще бъде полято по естествен начин, защото днес вали дъжд“, допълни и Юксел Кадриев.

Мария Ванкова също се включва.