Чешма за 7000 лева вместо за 700 лева

Как се стига до десеткратно завишение на цената?

Чешма за 7000 лева вместо за 700 лева

Реклама

Националният доверителен екофонд проверява община Габрово след сигнал на граждани за нецелесъобразно изразходване на безвъзмездна финансова помощ. Защо за градинска чешма с цена на производител 700 лева общината е платила 7000 лева? 

В края на 2023 година парк "Колелото" се сдобива със соларна пейка и чешма тип фонтанка. Месец по-късно в групата "Граждански контрол Габрово" започнали да постъпват сигнали за лошото състояние на придобивките. Тогава изискали от обината разбивка за изразходените средства, но такава не им била предоставена. Отговор дошъл от Националния доверителен екофонд, който финансира проекта.