"Да откриеш България": Магията на СПА туризма у нас

Ладислав Цветков разказва повече

Реклама

В следващите минути продължаваме със съвместната поредица между bTV и Министерството на туризма. Неин автор е Ладислав Цветков.

България е на второ място в Европа след Исландия по ресурси на натурална минерална и изворна вода с естествен произход. Най-значимите водоизточници с доказани характеристики на минералните води са около 500 на брой. Общият годишен обем на запасите на минерални води у нас, които могат да бъдат използвани, е над 100 млн. кубични метра, това обяснява и развитието на СПА туризма у нас.