"Истина ли е, че..." изпълнявайки регламента Дъблин, България ще се напълни с мигранти-престъпници?

Цвети Петруванова проверява фактите

"Истина ли е, че..." изпълнявайки регламента Дъблин, България ще се напълни с мигранти-престъпници?

Реклама

Според последните статистически дани в ЕС живеят близо 446,7 млн. души, а 23,8 млн. от тях или около 5,3% са граждани на държави извън съюза. На този фон и особено след масовия приток на мигранти от войната в Сирия през 2015 година европейските държави обсъждат помежду си как да променят системата по управление на мигрантския поток като признават, че така нареченият Дъблински модел на практика не функционира. Страните по външните граници, отговорни за регистрацията и молбите за убежище, пускат хората във вътрешността на ЕС, а от своя страна страните без външни граници в централна част настояват да бъдат върнати в държавите на първоначална регистрация.